Poďakovanie

Tvorcovia stránky Kresťanské knihy pre nevidiacich sa týmto chcú poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri hľadaní informácií o knihách a knižniciach na nej uvedených.
Zároveň poďakovanie patrí aj tým, čo informácie o tejto stránke uverejnili na svojich portáloch. Takto sa môže splniť pravý účel projektu - dať vedieť aj vidiacej verejnosti, že ak majú zrakovo postihnutých známych, môžu im poradiť, kde nájdu pre nich dostupnú kresťanskú literatúru.
Zároveň sa ospravedlňujeme, že uvedené údaje v časti Katalógy nie sú vo väčšine prípadov do detailov zhodné s pôvodne uvádzanými. Pri nnohých tituloch je ku pôvodným informáciám doplnený popis a vydavateľ originálu, v niektorých prípadoch iba predpokladaný, vyhľadaný porovnaním s fondom iných knižníc. Autori tejto stránky pôvodne vyhľadali tieto údaje iba kvôli tomu, že chceli viac vedieť o knihách. Určite sa nájdu aj iní zrakovo postihnutí, ktorých poteší, ak si budú môcť ľahšie vyhľadať tú svoju.


Späť