Hlasový výstup pre počítač zdarma.


Ak si chcete nainštalovať do svojho počítača hlasový výstup, kliknite na

www.nvda-project.org.

Tu sa dá voľne stiahnuť čítač obrazovky NVDA, ktorý má v inštalácii množstvo jazykov, medzi nimi je aj slovenčina a čeština. Takto môžete aj svoj počítač urobiť prístupným pre svojho zrakovo postihnutého známeho a jemu sa stanú dostupné stránky internetu, ako aj iné bežné aplikácie v počítači.

Zároveň si môžete sami otestovať svoju stránku, či je prístupná pre zrakovo postihnutých. Teda či sa dá dostať na všetky jej časti iba s použitím kláves počítača (tabulátor, enter a iné). Budete počuť, či sú odkazy správne označené a dá sa z nich zistiť, kam sa dostanete po "kliknutí" enterom. Zabudnite na myš a započúvajte sa. Viac informácií na stránke

www.blindfriendly.sk

Máte knihu v textovom formáte? Program Balabolka Vám umožní ju rýchlo dať "načítať" pomocou syntetického hlasu a prevedie ju do Mp3 podoby.

www.cross-plus-a.com/balabolka.htm

 

Späť