Biblia (Nová zmluva) Zjavenie Jána - vydala Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica 2008. SKN, Levoča 2009.
(Braill)
Biblia - ekumenický preklad

 


Späť