Zázraky Jána Pavla II. / Pavel Zuchniewicz - vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 2006. SKN, Levoča 2008.
(Braill)
Po smrti Jána Pavla II. začali z celého sveta prichádzať správy o zázrakoch, ktoré dosvedčovali ľudia, čo sa s ním počas života stretli. Začali pribúdať svedectvá o uzdraveniach a iných milostiach pripisovaných jeho príhovoru po odchode z tohto sveta. Knižka Zázraky Jána Pavla II. dokumentuje tieto prípady.

 

 

Späť