Viera je z počutia : Biblia. Nová zmluva / Načítal Prevzaté - vydala Slovenská biblická spoločnos», Banská Bystrica 2000. SKN, Levoča 2008.
(Mp3)
Slovenský ekumenický preklad Nového zákona. Audiodráma s hudbou a zvukovými efektmi.
Spä»