Umučenie Pána Ježiša vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej / zostavil Clemens Brentano - vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 2004. SKN, Levoča 2007.
(Braill)
A. K. Emmerichová bola už od detstva obdarená podrobnými videniami života Pána Ježiša, Panny Márie a svätých. V posledných rokoch svojho života videnia prerozprávala Brentanovi. On ich presne zapísal a vydal po jej smrti. Knihy, v ktorých sú zapísané videnia Anny Kataríny Emmerichovej, bez akýchkoľvek protirečení dopĺňajú a dokresľujú Sväté písmo. Čitateľ bližšie spoznáva postavy evanjelia, oboznamuje sa s ich vlastnosťami a každodenným životom, čo ho vedie k hlbšiemu rozjímaniu o veľkých tajomstvách našej viery.

 

 

Späť