Sila sviatostí / Briege McKenna - vydavatežstvo Serafín, Bratislava 2000. SKN, Levoča 2007.
(Braill)
Sviatosti predstavené ako zdroj sily, milostí a plnšej lásky.

 

 

Spä