Rady skúseného diabla / Clive Staples Lewis, načítal Afréd Swan - vydavateľstvo Porta libri, Bratislava 2007. SKN, Levoča 2008.
(Audio-kazeta alebo Mp3 alebo WMA formát digitálnej knižnice)
Vo svojej klasike nás C. S. Lewis zasväcuje do korešpondencie medzi dvoma diablami: skúseným Krutodlakom a jeho synovcom Svrabomilom. Svrabomil práve začína svoju démonickú kariéru a bol poverený, aby odviedol nového kresťana od jeho viery. Kniha je humorným čítaním poukazujúcim na mnohé bežné ľudské problémy, ako je otázka dobra a zla, pokušenie, pokánie či milosť.

 


Späť