Princezná chudobných / Ernest Géze, Načítal Ľudmila Swanová - vydavateľstvo Lúč 2007. SKN, Levoča 2009.
(Audio-kazeta alebo Mp3 alebo WMA - formát digitálnej knižnice)
Životný príbeh sv. Alžbety Uhorskej - Durínskej, ktorá napriek kráľovskému pôvodu žila skromne, pomáhala chudobným a svoj život obetovala Bohu v službe trpiacim a chorým.

 


Späť