Nový testament / načítal Prevzaté.
(Mp3)
Roháčkov preklad Novej zmluvy - amatérska nahrávka.
Spä»