Novinky


Rok 2009

Január

Princezná chudobných - audio

Február

Svätý Martin : Rytier milosrdenstva - audio

Liesje : Hµadanie slov o narodení a smrti môjho výnimočného die»a»a - audio

Biblia (Nová zmluva) Zjavenie Jána - Braill

Marec

Mama Massai : Angelika Wohlenbergová - svätá divoąka masajskej stepi - audio

Biblia (Nová zmluva) Listy - Braill

Apríl

®obrák z Granady - Braill

Máj

Čisté dospievanie - Braill

Haló, tu je Boh! - Braill

August

Večné die»a Margarétka - audio


Spä»