Malá superstar : príbeh Michala Magoneho / Ernest Macák, Mária Sabolová, načítal Viera Dudičová - vydavateľstvo Don Bosco, Bratislava 2005. SKN Levoča 2007.
(audiokazeta)
Nové moderné prepracované vydanie úspešnej knihy Malý generál. Je to príbeh chlapca, ktorému sa postupne menil život - z bezcieľneho a nezmyselného na zaujímavý, plný radosti a naplnený veľkými činmi.
Kniha je životopisom Miška Magoneho, podobného hrdinu ako bol Sv. Dominik Savio. Učarí svojou jednoduchosťou, ale pritom hlbokými myšlienkami, ktoré boli zachytené z výpovedí jeho kamarátov, z jeho denníka, a ktoré pritom dokážu osloviť aj dospelého čitateľa.

Späť