Kňažstvo ženy : alebo kňazstvo srdca / Jo Croissant - vydavateľstvo Serafín,Bratislava 1994. SKN, Levoča 2007.
(braill)
Autorka sa jednoduchým a srdečným spôsobom prihovára ženám a radí im ako zaujať správne miesto v rodine, spoločnosti i v Cirkvi.
Späť