Katechizmus pre 3. ročník základnej školy / Anton Oparty, Pavol Janáč, Jozef Škantár ; text pre nevidiacich modifikovala Hedviga Ladányiová - vydalo Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava 2000. dar pre SKN, Levoča 2008.
(Braill)

 


Spä