Ježiš náš osud / Wilhelm Bush - vydavateľstvo CLV - Christliche Literatúr - Verbreitung, Bielefeld, Nemecko 1993. SKN, Levoča 2007.
(Braill)
"Ježiš náš osud" - to bola hlavná téma veľkej evanjelizácie v Essene roku 1938, na ktorej kázal evanjelický kňaz Busch. S veľkou radosťou pôsobil ako farár mládeže v Essene, ale ako vášnivý kazateľ evanjelia aj veľa cestoval. V nespočetných prednáškach volal ľudí k Ježišovi. Prichádzali tisíce a načúvali mu. A napriek tomu sa ako pravý duchovný pastier stále rozprával s jednotlivcami. To bola tá zvláštnosť na jeho zvestovaní. Vďaka magnetofónovým nahrávkam môže v tejto knihe aj naďalej viesť rozhovor s jednotlivcom ako posol ukrižovaného Ježiša Krista.

 

 

Späť