Jasno vo svedomí a pokoj v duši : Príručka k teórii a praxi svätej spovede / Peter J. Matuška - vydavateľstvo PARAKLETOS, Bratislava 2003. SKN, Levoča 2007.
(Braill)
Príprava na svätú spoveď.
Prvoradý cieľ tejto knižky spočíva v tom, aby ste dobrou prípravou pred každou spoveďou získali jasno vo svedomí a po dobrej spovedi - pokoj v duši.

Späť