Haló, tu je Boh! / Valerio Antonioli - vydavateľstvo Don Bosco, Bratislava 2006. SKN, Levoča 2009.
(Braill)
Čo keby Boh mal mobilný telefón? Zavolal by chlapcom a dievčatám, mladým animátorom, vychovávateľom v mládežníckych strediskách... Zavolal by im, lebo ich miluje. Vznikli by tak príjemné rozhovory, možno aj zopár hádok či priamych odpovedí, padlo by veľa milých slov. Niektoré z nich sú zaznamenané do tejto knihy.

 

 

Späť