Dievča zo Sieny / Luis de Wohl, načítal Jana Dolanská - vydal Spolok sv.Vojtecha, Trnava 2005. SKN, Levoča 2007.
(audio kazeta)
Svätá Katarína Sienská svojou obetavou službou chudobným a chorým, ako aj mystickým životom získala uznanie a dôveru mnohých osobností svetského i cirkevného života svojej doby. Určite osloví aj vás.


Späť