Čisté dospievanie : Listy kresťanským mladíkom / Tóth Tihamér - vydavateľstvo Slovo, Košice 1999. SKN, Levoča 2009.
(Braill)
Knižka je adresovaná najmä chlapcom.

 

 

Späť