Brat Martin / Klára Hoferová - vydavatežstvo Tranoscius, Liptovský Mikulᚠ2005. SKN, Levoča 2007.
(Audio-kazeta alebo Mp3)
Životopisný román o Martinovi Lutherovi sleduje jeho vývoj v období pred vystúpením vo Wittenbergu. Z neznámeho augustiniánskeho mnícha sa postupne stáva reformátor, ktorý významne zasiahol nielen do dejín cirkvi.

 


Spä