Kontakty na knižnice v ČR


V Českej republike sa spracovávaniu kníh pre nevidiacich venujú viaceré inštitúcie.
Poštovné sa tak isto neplatí, ako aj na Slovensku. Ide o slepeckú zásielku, ktorá je zdarma, takže to nestojí nič okrem drobného ročného poplatku pre knižnicu.

 

Knihovna Katolické teologické fakulty UK v Prahe
Oddělení pro nevidomé a zdravotně postižené

Fond knižnice tvoria zvukové a digitálne knihy. Ďalšie informácie a aktuálne katalógy sú k dispozícii na ich stránke.
Stránka Knihovny Katolické teologické fakulty UK

 

Mise pro nevidomé
Jej prvoradou úlohou je duchovná a vzdelávacia starostlivosť o nevidiacich. Toto poslanie napĺňa vydávaním a distribúciou prevažne kresťansky zameraných kníh a časopisov pre nevidiacich.
Stránka Mise pro nevidomé

 

 

Diakonie Českobratrské církve evangelické
Středisko pro zrakově postižené

Jej poslaním je sociálna a pastoračná služba pre osoby so zrakovým postihnutím. Služby sú určené všetkým ľuďom, ktorí majú problémy s prijímaním informácií čítaním bežného čiernotlačového textu. Ide predovšetkým o postihnutie zrakové, ale vo výnimočných prípadoch aj o postihnutia iného typu.
Stránka Diakonie

 

 

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v Prahe
Ústredná knižnica pre českých nevidiacich, poskytujúca akúkoľvek literatúru a to bez ročných poplatkov. Náboženská literatúra sa dá vyhľadať v elektronickom katalógu pod heslom Teologie, v tejto kategórii sú zahrnuté aj iné, ako kresťanské knihy.
Stránka KTN

 

 

 

Späť