Žalmy / načítal Anton Kaščák - vydavateľstvo Tranoscius, Liptovský Mikuláš 1991. SKN, Levoča 2000.
(audio kazeta)
Tento dokument je prevzatý od p. Antona Kaščáka, obsahuje 150 žalmov, ktoré sú predelené gregoriánskym chorálom (spievaním žalmov).

 

Späť