Sväté písmo : Nový zákon / načítal Eva Straňáková, Dezider a Štefan Alberty - vydal Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1986. ÚKN, Levoča 1991.
(audio kazeta)
Slovenský preklad Novej Vulgáty. Nahrávka vznikla v spolupráci s bratmi kapucínmi.

 

Späť