Príbehy Starého zákona / Antonio Fattori, načítal Eva Ryąáková - vydavateµstvo Ikar, Bratislava 1991. ÚKN, Levoča 1992.
(audio kazeta)
Knihu tvorí dvadsa»pä» príbehov, od Stvorenia sveta a človeka po Návrat do Jeruzalema.

 

Spä»