Najkrajšie príbehy z Biblie : Starý zákon / načítal Peter Lejko - ÚKN, Levoča.
(audio kazeta)

 

 

Späť