Biblické ženy / Jozef Ondrej Markuš, načítal Anton Kaščák - vytlačené ako samizdat 1988. ÚKN, Levoča 1990.
(audio kazeta)
Postavy Starej zmluvy.
Späť