Biblické príbehy : Starý Zákon / načítal Prevzaté - ÚKN, Levoča 1993.
(audio kazeta)
Dramatické spracovanie prevzaté zo Spolku sv. Vojtecha.


Spä»