Zlí duchovia a exorcizmus / Elias Vella, načítal Jozef Lapšanský - vydavatežstvo Per Immaculatam, Bratislava 2003. SKN, Levoča 2006.
(audiokazeta)
Exorcizmus, osoby posadnuté diablom. Stručné vysvetlenie učenia cirkvi o diablovi, ako ho uvádza Písmo sväté.

 

 

Spä