®ivotné kriľovatky / Rudi Lack, načítal Peter Lejko - vydavateµstvo GLIFA, ©vajčiarsko 2005. SKN, Levoča 2005.
(audio kazeta)
Zbierka osobných svedectiev a skúseností ąvajčiarskeho kazateµa z misijných ciest do viac neľ 100 krajín sveta. Rudi Lack je na čele novoletničnej medzinárodnej medzikonfesnej spoločnosti Jugend mit einer mision.
Spä»