Život Panny Márie / Gabriele M. Rossini, načítal Jozef Cvoliga - vydavateľstvo KON-PRESS, Trnava 1993. SKN, Levoča 2002.
(audio kazeta)
Život Panny Márie od pátra Rossiniho, známeho máriológa, profesora na Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme.

 

Späť