Život Konštantína Cyrila a život Metoda / Štefan Vragaš, načítal Jozef Lapšanský - vydala Matica Slovenská, Martin 1994. ÚKN, Levoča 1996.
(audio kazeta)
Život a práca Konštantína Cyrila a Metoda, šíriteľov jazyka a viery na Veľkej Morave. Podľa staroslovienskeho textu a iných prekladov spracoval Štefan Vragaš.
Slovenský preklad prispieva k hlbšiemu poznaniu účinkovania slovanských apoštolov a k zachovaniu tohto národného dedičstva.

 

Späť