Základná Bohoveda 1, 2 / František A. Kišiday, načítal Eva Rusnáčiková - RKCMBF UK, vydavateľské družstvo Lúč, Bratislava 1990. ÚKN, Levoča 1994.
(audio kazeta)
Poznávanie Boha, dôkazy jestvovania Boha, náboženstvá primitívnych kultúr, náboženstvá starovekého východu, antického sveta. Možnosť a poznateľnosť zázrakov, Božie zjavenie a viera človeka. Ježiš Kristus historická osoba, prvotná cirkev, evanjeliá a ich pravosť, Ježišove zázraky a námietky proti nim, zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a námietky proti nemu. Náuka o cirkvi,pravidlá viery, o Svätom písme.

 

 

Späť