Výber zo spisov II / Kristína Royová, načítal Nora Selecká - vydavatežstvo Vesna, Bratislava 1990. SKN, Levoča 2002.
(audio kazeta)
Bez Boha na svete, V slnečnej krajine, Traja kamaráti, Navrátený raj:
Štyri novely - rozprávky určené hlavne mladému čitatežovi.

 

 


Spä