Vitamín C pre dušu ženy / zostavila Kathy C. Millerová, načítal Mária Palúchová - vydavateľstvo Motýľ, Bratislava 1998. SKN, Levoča 2005.
(audio kazeta)
Ďalšie príbehy zo života ľudí, ktorých oslovil Boh a pomohla viera.

Späť