Vianočné legendy / načítal - Prevzaté zo samizdatových nahrávok vytvorených pred rokom 1989. ÚKN, Levoča 1992.
(audio kazeta)
Vianočné príbehy a legendy.

 


Spä