Verný svojmu svedomiu / Eugen Filkorn, Načítal Peter Lejko - vydalo Centrum kultúry a dedičstva kanadských Slovákov, Kanada 2004 a Matica slovenská, Bratislava 2004. SKN, Levoča 2005.
(Audio-kazeta alebo WMA DRM10 formát digitálnej knižnice)
Autobiografický román Mons. ThDr. Eugena Filkorna, ktorý predstavuje jedného z dejateľov našich dejín medzi dvoma vojnami. Svoj život zasvätil slovenskému národu. Kniha obsahuje množstvo faktografického materiálu.

 


Späť