Útok na dračí trón : misionári, ktorí vytvárali dejiny / Ernest Stürmer, načítal Igor Šabek - vydala Spoločnosť Božieho slova, Nitra 1996. ÚKN, Levoča 1997.
(audio kazeta)
Knižka o misionárovi Matteo Riccim, ktorý pôsobil v Číne (1520-1610).

 

 

Späť