Útočište / Corrie ten Boom, načítal - Prevzaté zo samizdatových nahrávok vytvorených pred novembrom 1989. ÚKN, Levoča 1992.
(audio kazeta)
Dramatický životný príbeh z obdobia druhej svetovej vojny, napísaný podľa skutočnej udalosti. Osudy holandskej rodiny, ktorá sa rozhodne poskytnúť útočisko Židom, skrývajúcim sa pred nacistami. Udanie, razie, koncentračný tábor Ravensbruck. Ako dokážu sestry Betsie a Corrie znášať utrpenie, nakoľko sa vyrovnajú s pálčivými otázkami viery v Boha v tejto hraničnej životnej situácii?

Späť