Únik z transcendentna : Úlomky zo života / načítal - Prevzaté z relácie Rádia TWR vo vysielaní Slovenského rozhlasu. SKN, Levoča 2004.
(audio kazeta)
V tejto rozhlasovej nahrávke zaznie výpoveď ženy, ktorá unikla praktikám New Age a okultizmu.

Späť