Úlomky zo života / načítal - Prevzaté z relácie TWR vo vysielaní Slovenského rozhlasu. SKN, Levoča 2004.
(audio kazeta)
Súbor príbehov ľudí, ktorí našli vieru. Z relácie Úlomky zo života na TVR - kresťanská rozhlasová spoločnosť.

Späť