Udri pastiera / Vincent Šikula, načítal Peter Lejko - vydavatežstvo Slovenský spisovatež, Bratislava 2001. SKN, Levoča 2002.
(audio kazeta)
Posledný nedokončený román, ktorého námetom je život a mučenícka smr biskupa Pavla Gojdiča.

 

 

Spä