Učeník / Juan Carlos Ortiz, načítal Anton Kaščák - ÚKN, Levoča 1996.
(audio kazeta)
Argentínsky pastor Juan Carlos Ortiz v knihe poukazuje na omyly letničných hnutí a pokúša sa nájsť model, ako obnoviť spoločenstvá v každej denominácii.

Späť