Tam za tými horami... / Francesco Toppi, načítal Ľuboš Záhon - vydavateľstvo Ugo Detti, Rím 1987.ÚKN, Levoča 1991.
(audio kazeta)
Kniha približuje život blahoslaveného brata Jeremiáša z Valašska v Rumunsku, ktorý v druhej polovici 16. storočia opustil rodičovský dom a teplo i zázemie svojho domova, aby sa vydal do cudzieho a neznámeho sveta a mohol sa tam venovať činnosti, o ktorej vedel iba z rozprávania. Svoj nový domov a zmysel života našiel v reholi kapucínov v Neapole v Taliansku. Povolaniu, po ktorom od detstva túžil, sa venoval s takou láskou a horlivosťou, že ho neskôr priviedlo do nového domova - do rodiny svätých a blahoslavených.

 

Späť