Svetlo z hlbín Jáchymovských lágrov / Anton Srholec, načítal Dušan Ružička - Vydavateľstvo Kon-press, Bratislava 1991. ÚKN, Levoča 1992.
(audio kazeta)
Kniha je jedinečným svedectvom o osude ľudí nevinne trestaných za komunizmu - nútenými prácami v uránových baniach v Jáchymove. Je to živé rozprávanie o krutých rokoch mladého človeka, ktorý vďaka svojej hlbokej viere, nezlomnej vôli a obetavému priateľstvu spoluväzňov prežíva aj to najväčšie fyzické i duševné utrpenie s oslobodzujúcou nádejou a s víziou budúceho kňazstva.

 


Späť