Spod Tatier pod Fudžijamu / Jozef Figura, načítal Igor Šabek - vydavatežstvo Logos, Zagreb 1987. ÚKN, Levoča.
(audio kazeta)
Spomienky misionára saleziána dona Jozefa Figuru, budovateža cirkvi v ďalekom Japonsku.

 

Spä