Spievaj v mojom náručí / Mária Augusta Trappová, načítal Gabriela Palubová - vydavateľstvo Motýľ, Bratislava 1994. ÚKN, Levoča 1996.
(audio kazeta)
Tento veselý i vážny skutočný príbeh speváckej rodiny Trappovcov čitateľa strhne autorkiným optimizmom. S humorom líči strasti i slasti Európanov v neznámom svete, pri stretnutiach s inou kultúrou, inými zvykmi a iným pohľadom na život. Ale nadľahčený tón, ktorým opisuje niekedy až neuveriteľné zážitky emigrantov v Amerike, nezakryje skutočnosť, koľko lásky statočná rodinka potrebovala, aby v neľahkých podmienkach prežila. Vzájomná oddanosť a priateľstvo blížnych, to sú hradby pred protivenstvami sveta - také je posolstvo tohto nádherného príbehu.

 


Späť