Smäd po šťastí : Úlomky zo života / načítal - Prevzaté z relácie Rádia TWR vo vysielaní Slovenského rozhlasu. SKN, Levoča 2004.
(audio kazeta)
Príbeh dievčaťa, hľadajúceho šťastie v drogách.

 


Späť