S Bohom v Rusku / Walter J. Ciszek, Daniel J. Flaherty. načítal Anton Kaščák - vydavatežstvo Dobrá kniha, Trnava 1993. ÚKN, Levoča 1997.
(audio kazeta)
Duchovné spomienky americko-požského kňaza na 23 kňazských rokov v sovietskych väzeniach a pracovných táboroch na Sibíri.

 


Spä