Rozprávaj mi o láske / Michel Quoist, načítal Jozef Lapšanský - vydavateľstvo Lúč, Bratislava 2005. SKN, Levoča 2006.
(audio kazeta)
Knižka vyžaruje tajuplnú a podmanivú atmosféru. Dojemne pravdivo vystihuje myšlienkový vývoj a vnútorné zápasy mladého človeka, a tým mu ponúka na prahu dospelosti jedinečnú možnosť sa s láskou zoznámiť, naučiť sa milovať a pripraviť sa na život v nerozlučnej dvojici.


Späť