Rodina, ktorá dosiahla Krista : Sv. Bernard z Clairvaux a jeho príbuzní / Raymond Mary Osco, načítal Anton Kaščák - vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 1999. SKN, Levoča 1999.
(audio kazeta)
Autor v tomto diele zobrazuje duchovný život rodiny, ktorý prenikol všetkých jej členov. Spoločnou črtou všetkých je nasmerovanie svojho života na Boha a jeho vôľu, takže všetci dosiahli aj rovnakú odmenu - dosiahli Krista.


Späť